Film om rotte

Der er en del ting man selv kan gøre for at undgå rotter i og omkring ens bolig


Rottebekæmpelse er en kommunal opgave der skal udføres af professionelle. Der er dog flere ting man selv kan gøre for at forebygge at rotter etablerer sig omkring ens bolig. 

Vi har fået udarbejdet 7 små film som giver gode råd til forebyggelse. 

Introfilm
Føde, gemmesteder og redepladser er vigtige at fokusere på, hvis man vil undgå rotter. 

 

Fuglefodring
Rotter elsker korn OG vores vaner med at fodre fugle i haven. Fodrer du fugle, så gør det varsomt og udlæg ikke mere foder end fuglene spiser. 

 

Hønsehold
For en strejfende rotte vil en hønsegård altid være interessant og det er derfor vigtigt at man sikrer hønsegården mod rotter. 

 

Kompost og affald
Hvis du komposterer skal du sikre at kompostbeholderen er sikret mod rotter. Det samme gælder affaldsbeholdere, som skal være intakte og uden mulighed for at rotterne kan komme til affaldet. Og det gælder ikke kun madaffaldet. En konservesdåse eller en plastikpose med lidt madrester i kan også tiltrække rotter. 

 

Skjulesteder og redemuligheder
Brændestabler, byggematerialer og andre ting man har stående eller opmagasineret kan give rotter mulighed for at skjule sig og bygge reder. Sørg for at holde din grund eller have ryddet.

 

Hold øje med kloakken
Rotter kommer i mange tilfælde fra kloakkerne, så det er en god ide at holde øje med tegn på brud på kloakledningen.

 

Hvem er det der pusler på loftet?
Et tegn på rotter kan være ekskrementer. Men hvilke dyr, laver hvilke ekskrementer...