Radon

Det er vigtigt at lufte ud ofte, især i kældre og underetager, da et højt niveau af radon er sundhedsskadeligt


Radon (radon-222) er en naturligt forekommende radioaktiv luftart som er farveløs og uden lugt. Radon siver op af undergrunden og koncentreres ofte i kældre og krybekældre med dårlig udluftning.

Hvornår er radon farligt?

Radon i indåndingsluften øger risikoen for udvikling af lungekræft. Ifølge WHO er radon den vigtigste medvirkende årsag til lungekræft næstefter aktiv rygning. Det anslås at omkring 300 årlige lungekræfttilfælde i Danmark skyldes radon. Risikoen ved radonudsættelse er cirka 25 gange større for rygere end for ikke-rygere.

Læs mere om radon på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hvad kan jeg gøre?

Hvis du har mistanke om for højt radonniveau i dit hus, bør du få foretaget en måling. Er radonniveauet for højt kan du afhjælpe det ved at lufte ud oftere, tætte dit hus eller få foretaget en radonudsugning.

Læs mere på Radonguiden.dk