Afstandskrav til regnbede


Der er der nogle afstandskrav til hus og naboskel, der skal overholdes ved etablering af regnbed, så der ikke kommer fugtighed tilbage til huset eller overløb til naboen.

  • Afstandskravet til nærmeste beboelseshus er 5 meter
  • Afstandskravet til naboskel er 2 meter