Regnbede

Et regnbed opsamler og tilbageholder vand, indtil det synker ned i jorden eller fordamper af sig selv.


I regnbedet kan man plante almindelig græs, prydgræsser, stauder eller buske, som tåler de skiftende forhold i regnbedet. I stedet for planter kan man også fylde bedet med sten eller andre gennemtrængelige materialer.