Nedsivning af regnvand

Hjælp dit regnvand med at sive ned i jorden i stedet for løbe til kloakken.


Når man vil lave en faskine eller et regnbed, er der flere ting man skal tage stilling til. Hvor skal faskinen eller regnbedet placeres for at undgå skader på egen ejendom og gener for naboerne? Er min grund forurenet? Hvordan dimensionerer jeg faskinen eller regnbedet?  Hvilken type faskine skal jeg vælge? Skal der være overløb til kloak fra faskinen eller skal regnvandskloakken afkobles det fælles kloaksystem?