Øvrigt materiale

Her kan du finde materialet i forbindelse med en række sager om aktindsigt samt øvrigt relevant materiale om AMC.


AMC på el-maskiner

AMC på stadion

Hyldager Bakker - AMC nuværende placering

Hyldager Bakker - Nyttiggørelse

Hyldager - Støjkortlægning

Hyldager Støjudformning og lovhjemmel

Udvikling af Hyldagergrunden