Særlige praktikaftaler

Falck i Hvidovre og hospitaler i Region Hovedstaden har en aftale om at Uddannelse & Job koordinerer erhvervspraktik.


De fleste elever finder selv en praktikaftale. Imidlertid har Uddannelse & Job en aftale med nogle virksomheder om at koordinere elevernes ønsker om erhvervspraktik. 

Falck i Hvidovre

Erhvervspraktik hos Falck i Hvidovre er for elever i 9. og 10. klasse. Det kan ske hele året i lige uger. Af hensyn til sikkerheden og tavshedspligten omfatter praktikken omfatter ikke brandbekæmpelse og sygetransport. 

Tilmeldingen sker hos den personlige vejleder. Hvis eleven får tildelt en plads skal der udfyldes en praktikseddel, som skal afleveres til vejlederen senest 3 uger før praktikken.

Praktikken foregår hos Falck i Hvidovre, Avedøre Havnevej 35, 2650 Hvidovre.

Region Hovedstadens hospitaler

Læs om dine muligheder for at komme i praktik på Region Hovedstadens hjemmeside. Tal gerne med elevens personlige vejleder.