Brobygning for elever i 9. og 10. klasse

Brobygning er et forløb, hvor elever afprøver en ungdomsuddannelse i en kortere periode.


Brobygning skal motivere eleverne til at tage en ungdomsuddannelse. Eleverne kan også udvikle faglige eller personlige kompetencer i et brobygningsforløb. Målgruppen for brobygningen er de elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Uddannelsesparate elever kan også deltage, hvis de har brug for afklaring før de kan vælge ungdomsuddannelse.

I skoleåret 2019-2020 ligger brobygningsforløbene for 9. klasserne i ugerne 44, 45 og 47 og varer 5 dage. I 10. klasserne ligger det i uge 46. Det er muligt for én elev at komme på to forløb. Kontakt uddannelsesvejlederen på din skole om tilmeldingen.

På brobygning.net finder du kursusopslag og -beskrivelse (vælg kommune, kursusuge og nøgleordet FF IUP).

Se eventuelt mere på Uddannelsesguiden eller om Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) på henholdsvis Undervisningsministeriets og FGU-Vestegnens sider.