Børnegrupper for skolebørn

Når mor og far er gået fra hinanden, hvad så? Gruppetilbud for skolebørn, hvor mor og far er skilt.


Børnegrupper

I 2020 tilbyder Sundhedsplejen børnegrupper i samarbejde med hhv., lærere, pædagoger og special pædagogiske konsulenter, som alle er uddannede børnegruppeledere.

Tilbuddet omfatter børn der går på Egelundskolen, Herstedvester og Herstedøster skole.

Børnegrupperne er for børn der går i 2. - 3. samt 4.- 6. klasse, som har en mor og far, der skilt.

Det har ingen betydning om skilsmissen lige er blevet en realitet, eller om det er flere år siden.

Det kan variere fra gruppe til gruppe og mellem skolerne, hvilke årgange grupperne startes op.

Tilbuddet er gratis og gældende i 2020

 

Hvis du ønsker information om tilbuddet, kan du henvende dig til sundhedsplejerskerne på skolerne.

Du finder deres kontaktoplysninger her:

 

Egelundskolen:

Sundhedsplejerske

Dorthe Mulvad

Mobil.: 23 31 98 69

E-mail: dorthe.mulvad@albertslund.dk

 

Herstedøster skole:

Sundhedsplejerske

Mia Tøttrup

Mobil: 92 43 41 34

E-mail: ite@albertslund.dk

 

Herstedvester skole:

Sundhedsplejerske

Malene Rosenstand

Mobil: 21 79 16 15

E-mail: mzs@albertslund.dk