Måling, lov og politikker


Luk alle
Åben alle

Her kan du finde link til nationale og kommunale love og regler for Skoler & Uddannelse.

 

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Ungdomsskoleloven

Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

Bilag til Styrelsesvedtægt for skolerne i Albertslund

Her kan du finde de politikker og strategier, der ligger som grundlag for arbejdet i Skoler & Uddannelse.

 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget grundlaget for arbejdet i skoler og klubber. 

Skole for alle 2017-22

Skolereform i Albertslund 2014

Bevægelsesstrategi

Mad- og måltidspolitik

Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende børnepolitik

Kompetenceudviklingsplan, 2014-2020

Folkeskolen er en kommunal opgave. Ifølge folkeskoleloven har den enkelte kommunalbestyrelse det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen – herunder tilsynspligt.

Tilsynet gennemføres blandt andet gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet.

 

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporten er en lovpligtig rapport, hvor vi beskriver skolernes niveau i forhold til nationale og lokale mål for skoleområdet. Desuden skal rapporterne danne grundlag for dialog blandt politikere, ledere, lærere, pædagoger, skolebestyrelser, forvaltning og andre, der interesserer sig for skoleområdet i Albertslund Kommune.

Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2017-18 og 2018-19

Link: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019

Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2015-16 og 2016-17

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2015/2016 og 2016/2017 

 Her finder du kvalitetsrapport for skoleårene 2014-15: 

Link: Kvalitetsrapport for skoleområdet 2014-15 

Hvis du har spørgsmål om kvalitetsrapportens indhold, er du velkommen til at kontakte Skoler & Uddannelse.

Brugertilfredshedsundersøgelse

Tilsyn gennemføres gennem kvalitetsrapporten for skolevæsenet. Desuden blev der i efteråret 2014 for første gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn, som går i skole, SFO, klub eller dagtilbud i Albertslund.

Her kan du læse hovedrapporten fra undersøgelsen:

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 - Hovedrapport

Du finder beredskabsplanen m.m. her.