Det Digitale Betalingskort

Det Digitale Betalingskort er en service til børn, unge og forældre til køb af mad og materialer i klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.


Albertslund Kommune har valgt at implementere Det Digitale Betalingskort til efterkomme den øgede efterspørgsel på digitale betalingsløsninger hos kommunes borgere.

Foreløbig implementerer kortet på klubberne Bakkens Hjerte og Storagergård.

Herefter er det tanker ved den resterende klubber ligeledes skal tilgå løsningen ligesom andre relevante enheder i Albertslund Kommune.

Betalingskortet er et kort hvor man via en portal kan logge på med NemID og sætte penge på sidebakker / børns kort. Man kan fra portalen bl.a. se transaktioner, sætte begrænsninger i køb samt sætte automatisk optankning på kortet.

Der betales til køb ved skanne kort til betalingsterminalen i salgsstedet.

Der er ingen pin-kode på kortet. Kortets sikkerhed findes i, på den første klubben-scanner, der er kortet ved køb, den fremtidige billedet af kortholder i salgsterminalen.  

Kortportalen kan du se via dette link: Kortportalen 

Den første udstedelse af kortet er gratis.

Luk alle
Åben alle

Du kan se vejledning til brug af det Digitale Betalingskort på linket: Vejledning i optankning

Der kan gå til 5 uger fra dit barns indmeldelse i klubben til du modtager betalingskortet. Dette betyder ikke at dit barn ikke kan købe i klubben i denne periode. Vejledning til indbetaling i kortportalen findes på dette link: Tilknytningsvejledning

Du kan oprette en automatisk optankning på kortet via portalen.

Vejledningen finde du på linket: Optankning.


Hvis det skulle ske, at den automatiske optankning ikke længere virker på kortet, skal du gøre følgende:

- Slet den eksisterende tilmelding til automatisk optankning under fanen "Indbetaling".
- Kontrollér, at der er minimum kr. 50 på kontoen.
- Opret herefter en ny automatisk indbetaling.

Ja, det første kort er gratis for medlemmer af Bakkens Hjerte og Klub Storagergård. Men hvis kortet af en eller anden årsag tabes, så koster det kr. 25 at genbestille et nyt.

Hvis betalingskortet mistes skal kortet spærres via klubportalen

Korrtet spærres i "Stamdata" ved at klikke på "Spær kort".

For at bestille et nyt kort skal du klikke på "Bestil nyt kort".

VIGTIGT: For at bestille et nyt kort skal det gamle stadig være aktivt, da det skal bruges til betaling for bestillingen af det nye kort. Efter bestiling af nyt kort sættes det mistede kort igen til "Spærret".

Bemærk at et nyt kort koster kr. 25.