Private daginstitutioner


Læs om mulighederne for private institutioner

Alfely er en en privat Rudolf Steiner-inspireret skovbørnehave ved Vestskoven i Albertslund.

Du kan læse mere på  Alfelys hjemmeside