Advokatredegørelse

Ovenpå sagen om overgreb i Børnehuset Rosenly har Albertslund Kommune indhentet en vurdering foretaget af eksterne advokater. Vurderingen er foretaget, så kommunen kan stå ved en eventuel erstatningsforpligtelse. Advokaterne har nu gennemgået sagerne og vurderer, at kommunen ikke er erstatningsansvarlig.


Albertslund Kommune har ovenpå sagen indhentet en vurdering, hvor eksterne advokater tager stilling til, om kommunen har pådraget sig et erstatningsansvar.   

Således har advokatfirmaet Norrbom Vinding siden februar 2019 gennemgået alle sagerne. På den baggrund vurderer advokaterne, at Albertslund Kommune ikke har et erstatningsansvar. Af Norrbom Vindings redegørelse fremgår det således:

”Resultatet af vores vurdering er, at Albertslund Kommune – hverken før eller efter det tidspunkt, hvor politiet blev bekendt med sagen – har begået sådanne fejl eller forsømmelser, at der er grundlag for at antage, at kommunen har handlet ansvarspådragende, hverken efter dansk rets almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag.”

Ifølge Albertslund Kommune er det en sag, som har været svær på alle mulige måder – ikke mindst for de berørte børn og familier. Siden Albertslund Kommune blev bekendt med den tidligere ansattes overgreb og krænkelser har hjælp til de berørte børn og deres forældre/familier og medarbejdere haft førsteprioritet med kriselinje, psykologhjælp, gruppesamtaler, børnefaglige undersøgelser mv. Det har det stadigvæk.

Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, siger:

”Som alle ved, har det været en svær og ubærlig sag, hvor der kom flere og flere oplysninger frem undervejs i efterforskningen. I det forløb er der foretaget nogle faglige vurderinger, som kunne være gjort anderledes. Vi tager stadig sagen og de svære følgevirkninger, som den desværre har, meget alvorlig. Det er derfor, at vi har fået eksterne advokater til at vurdere alle sagerne i forhold til et muligt erstatningsansvar. Hvis vi har en erstatningsforpligtigelse, vil vi også stå ved det. At der ifølge advokaterne ikke er et erstatningsansvar, ændrer ikke på, at vi ønsker at støtte og hjælpe dem, der har behov for det – børn, familier, tidligere kolleger mfl.”

Læs redegørelsen lavet af Norrbom Vinding (link) 
I denne offentligt tilgængelige udgave af vurderingen er enkelte oplysninger overstreget af hensyn til de involverede.