Spildevand

Albertslund Kommune er begunstiget af et totalt adskilt veldimensioneret regn- og spildevandssystem. HOFOR står for drift og vedligeholdelsen.


Albertslund Vand og Spildevand blev i 2013 slået sammen med seks andre vandselskaber og fem spildevandsselskaber i hovedstadsområdet. Ud af fusionen kom HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

INDBERET VANDFORBRUG HER 

  • Akutte driftsforstyrrelser

Hvis du oplever akutte driftsforstyrrelser, f.eks. brud på en vandledning eller forstoppelser i kloakken skal du i åbningstiden ringe til HOFORs hovedomstilling på telefon 33 95 33 95.

Oplever du akutte driftsforstyrrelser udenfor åbningstiden, skal du kontakte HOFORs vagtstation på telefon 38 88 24 24. Vagtstationen er bemandet døgnet rundt. 

Du kan finde information om planlagte lukninger, gravearbejde og evt. driftsforstyrrelser på HOFORs hjemmeside.

  • Information om HOFOR

På HOFORs hjemmeside kan du finde svar på en lang række spørgsmål, få hjælp til hvordan du læser din regning, benytte HOFORs tast-selv service, og få flere informationer om HOFOR og selskabets ydelser.

Har du spørgsmål vedrørende vand og spildevand, kan du kontakte HOFORs kundeservice på telefon 33 95 23 01 eller på kundeservice@hofor.dk.

Åbningstid:
Mandag-torsdag, kl. 09.00 til 16.00
Fredag, kl. 09.00-15.00

  • Regninger fra HOFOR

HOFOR opkræver vand og spildevand med to årlige rater. Man får stadig det samme vand, og pris og betingelser godkendes, som tidligere, af Albertslund Kommune. 

Læs om leveringsbestemmelser og priser på HOFORs hjemmeside

Luk alle
Åben alle

Planen sætter ligeledes rammerne for en ny måde at samarbejde på i forhold til Spildevandsforsyningsselskabet (HOFOR) og dermed for spildevandsselskabets indsatser og services i Albertslund Kommune.

Læs Spildevandsplan 2016-2025

Fokus i den kommende planperiode vil især være at:

  • Arbejde for at kunne opfylde målsætningerne i vandplanerne
  • Gennemføre klimatilpasningsprojekter
  • Nedbringe mængden af uvedkommende vand i spildevandssystemet
  • Drifte og vedligeholde regn- og spildevandsanlægget - også det på privat grund til sikring af miljøet, samfundsøkonomien, og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for god borger- og erhvervsservice
  • Fortsat optimere regnvandsafledningen i tråd med ønsket om et bæredygtigt vandkredsløb
  • Reducere rottegener

På baggrund af miljøscreening af planen er der truffet beslutning om at en særskilt miljøvurdering ikke er nødvendig.

Det er vigtigt at der ikke sker spild af kemikalier eller hældes sæbe i regnvandskloakken udendørs. Vi ser en gang i mellem at der vaskes biler på veje og parkeringspladser, hvilket ikke er tilladt. Skal du have vasket din bil, skal det ske på en vaskeplads eller vaskehal indrettet til formålet. Før etablering af vaskehal eller vaskeplads skal der søges om tilladelse i kommunen. 

Søg om tilladelse til etablering af vaskeplads

Hvis der sker et spild af kemikalier til regnvandskloakken er det vigtigt at du kontakter HOFOR. Læs mere om hvad du skal gøre.