Ledningsoplysninger

Søg ledningsoplysninger inden du graver så skader på de mange ledningsnet under jorden kan undgås.


For private

Gravearbejde på privat grund er ikke omfattet af forespørgselspligten. Ønsker du som borger oplysninger om dine ledninger inde på egen grund, kan du kontakte Albertslund Forsyning for tegning over disse.

Kontakt Albertslund Forsyning på info@albforsyning.dk eller pr. brev til:

Albertslund Forsyning "Ledningsoplysning"
Vognporten 9 
2620 Albertslund

For virksomheder

Alle der graver/ønsker oplysninger med erhvervsmæssigt formål i offentligt vejareal eller privat fællesvej skal forespørge i LER (ledningsejerregistret), dvs. Entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder, inden arbejdet påbegyndes.

Søg ledningsoplysninger i LER

Der kræves medarbejder signatur for at slå op i LER.

Graveansøgning

Opgravning eller underføring af kabler og lignende må ikke udføres uden vejmyndighedens tilladelse.

Graveansøgning foregår elektronisk, og skal indsendes senest 2 uger før gravning eller underføring forventes at skulle ske.

Ansøgning sker via virk.dk og kræver Nem-ID.

Ansøg om gravetilladelse

Graveansøgningen skal indeholde tegning over gravearbejde samt afmærkningsplan.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Miljø & Teknik på vejogpark@albertslund.dk