Byens affaldsordninger

Der er seks affaldsordninger i Albertslund.


Er du ny borger i Albertslund? Og er du i tvivl om hvordan du håndterer dit affald?

Klik på kortet til højre og se dit boligområdes affaldsordning.

Find affaldsordningen herunder og læs mere om hvordan du gør med dit affald.

Luk alle
Åben alle

Ordning 1.

 

Har dit boligområde valgt en todelt beholder eller et dobbeltstativ til mad- og restaffald ved husstanden?

Og at glas, metal, plast, papir og pap skal afleveres i et fælles miljøspot?

Vi har udarbejdet et kort hvor du nu kan få et overblik over, hvor mange kilo affald, der indsamles i de enkelte nedgravede beholdere og kuber, da disse vejes i forbindelse med tømning. Klik her for kort med vejetal.

På kortet kan du eventuelt indtaste den ønskede adresse og derefter klikke på den nærmeste runde cirkel, som angiver en placeret container. OBS: Der kan godt fejl i disse vejetal - men vi forsøger løbende at fange de fejl, der måtte være. Så tallene skal lige tages med "et gran salt"

 

Vælg herunder en todelt beholder eller et stativ, alt efter hvad du har til dit mad/rest affald:

Ordning 2.

 

Mad- og restaffald, papir, plast-, metal- og glasemballage

I dit boligområde har hver husstand tre todelte beholdere til hhv. mad/rest, papir/plast og metal/glas. 

Du lejer de tre beholdere. 

Mad/Rest

Beholderen til mad- og restaffald tømmes hver 14. dag. Har dit boligområde valgt sommertømning, bliver beholderen tømt hver uge i juni, juli og august. Klik på dit boligområde på kortet til højre og tjek om dit boligområde har valgt sommertømning i skemaet under kortet. 

Du kan altid selv vaske beholderne, hvis du skønner det er nødvendigt. Læs mere om hvordan du kan undgå lugtgener m.v. under Håndtering af madaffald.

Papir/Plast

Beholderen til papir og plastemballage tømmes hver 3. uge. Har du mere papir eller plastemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med. 

Metal/Glas

Beholderen til Metal/Glas tømmes hver 8. uge. Har du mere metal- eller glasemballage end der kan være i beholderen, kan du stille det ud (sorteret) i klare sække ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækken(e) med. 

SMS

Du kan få en SMS dagen før beholderne til Papir/Plast og Metal/Glas bliver tømt. Læs mere under SMS Ordning.

Haveaffald, storskrald og pap

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge imellem. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find information om dit boligområdes ordning for haveaffald,  storskrald og pap i skemaet under kortet. 

Læs mere om hvordan du bestiller en afhentning under Haveaffald, storskrald og pap

Farligt affald

I dit boligområde har alle husstande fået udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom boks, næste gang han henter dit restaffald. 

Læs mere om hvordan du bruger den røde miljøboks under Farligt affald

Andet affald

Der er stadig en del affald som du ikke får hentet. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

Mål på beholderne

Ordning 3.

 

I dit boligområde har hver husstand et biostativ med en sæk til madaffald og et kombistativ. Kombistativet har en sæk til restaffald i den ene side og 4 kassetter til glas, papir, metal og plast i den anden side.

Du ejer selv dine stativer og skal selv vedligeholde dem.

Mad- og restaffald i sække

Du får nye sække hver 14. dag. Sækken til madaffald er på 60 liter og sækken til restaffald er på 125 liter. Har dit boligområde valgt sommertømning, bliver sækken med madaffald tømt hver uge i juni, juli og august. Klik på dit boligområde på kortet til højre og tjek om dit boligområde har valgt sommertømning i skemaet under kortet.

For at sækken til madaffald ikke skal blive våd og gå i stykker, når skraldemanden henter den, skal du dryppe madaffaldet godt af inden du lægger det i bioposen. Læs mere under Håndtering af madaffald

Papir, plast-, metal- og glasemballage

I dit stativ har du fire kassetter, som skal bruges til at sortere papir, plast, metal og glas.

Kassetterne med papir og plast tømmes hver 14. dag.

Kassetterne til metal og glas tømmes hver 3. uge.

Har du mere affald end der kan være i de enkelte kassetter, kan du sortere ekstra affaldet i klare sække og stille ud ved siden af beholderen aftenen før afhentning. Så tager skraldemanden sækkene med, når han tømmer kassetten. Du kan også benytte de kuber (igloer) som Albertslund Kommune har sat op til plast og glas ved byens indkøbscentre. Klik på kortet til højre og se hvor der er sat kuber op. 

Haveaffald, storskrald og pap

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge imellem. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find information om dit boligområdes ordning for haveaffald,  storskrald og pap i skemaet under kortet. 

Læs mere om hvordan du bestiller en afhentning under Haveaffald, storskrald og pap

Farligt affald

I dit boligområde har alle husstande fået udleveret en rød miljøboks til farligt affald. Når boksen er fuld, sætter du den ovenpå din beholder eller dit stativ til restaffald. Så skifter skraldemanden den ud med en tom boks, næste gang han henter dit restaffald. 

Læs mere om hvordan du bruger den røde miljøboks under Farligt affald

Andet affald

Der er stadig en del affald som du ikke får hentet. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

Ordning 4.

 

Mad- og restaffald, papir, pap, glas-, metal- og plastemballage

Du skal aflevere mad- restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles affaldsøer med minicontainere. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om affaldsøernes placering i skemaet under kortet. 

Haveaffald, storskrald og andet affald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har valgt i dit boligområde. 

Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

Farligt affald

Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. 

Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Andet affald

Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

Ordning 5.

 

Madaffald

Du skal aflevere madaffald ved boligområdets fælles miljøspot, hvor der er en nedgravet beholder til madaffald. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om miljøspottets placering i skemaet under kortet. 

Restaffald, papir, pap, glas-, metal- og plastemballage

Du skal aflevere restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles affaldsøer med minicontainere. 

Haveaffald, storskrald og andet affald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har valgt i dit boligområde. 

Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

Farligt affald

Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. 

Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Andet affald

Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.

Ordning 6.

 

Mad- og restaffald, papir, pap, glas, metal og plast 

Du skal aflevere mad- restaffald, papir, pap, glas, metal og plast i boligområdets fælles miljøspot med nedgravede beholdere. Klik på dit boligområde på kortet til højre og find oplysninger om placering af miljøspot i skemaet under kortet.

 


Vi har udarbejdet et kort hvor du nu kan få et overblik over, hvor mange kilo affald, der indsamles i de enkelte nedgravede beholdere og kuber, da disse vejes i forbindelse med tømning.

Klik her for kort med vejetal

På kortet kan du eventuelt indtaste den ønskede adresse og derefter klikke på den nærmeste runde cirkel, som angiver en placeret container. OBS: Der kan godt fejl i disse vejetal - men vi forsøger løbende at fange de fejl, der måtte være. Så tallene skal lige tages med "et gran salt"

Haveaffald, storskrald og andet affald

Dit boligområde har haft flere ordninger at vælge i mellem. Måske har I en central plads til haveaffald og storskrald. Måske har I en miljøstation, hvor du udover haveaffald også kan aflevere blandt andet farligt affald, hårde hvidevarer, computerskærme, småt elektronik og porcelæn. Klik på dit boligområde på kortet til højre og se i skemaet under kortet, hvad I har i dit boligområde. 

Klik på den grønne boble til højre og læs mere om hvad en miljøstation er.

Farligt affald

Farligt affald må ikke komme i restaffaldet, da det er farligt for skraldemanden og fordi det skader miljøet, når det bliver brændt på forbrændingsanlægget. 

Farligt affald er blandt andet makeup, batterier, sparepærer, LED pærer, spraydåser, samt alle beholdere med orange faremærke, fx rester af gift, kemikalier, rengøringsmidler og maling.

Bor du i et område med miljøstation, er det der du skal aflevere dit farlige affald. Bor du i et område med fælles affaldsbeholdere uden en miljøstation, skal du aflevere dit farlige affald på Genbrugsstationen, Holsbjergvej 44.

Andet affald

Der vil stadig være affald som du ikke kan komme af med i dit boligområde. Det skal på genbrugsstationen. Klik på den grønne boble i højre side og læs mere om brug af Genbrugsstationen og om Drivhuset, hvor du kan bytte gode brugte ting til andre gode brugte ting.