Afhentning af affald i snevejr

I perioder med sne skelnes der mellem normalt snefald og ekstremt snefald.


Ved frost og normalt snefald

Husk at hjælpe skraldemanden! Adgangsvejen fra skraldebilen og hen til dit affaldsstativ skal være ryddet for sne og gruset for is, så skraldemanden kan hente dit affald uden besvær. Bor du på en privat vej, skal du og dine naboer også sørge for at vejen er ryddet for sne senest kl. 7 dagen efter et snefald. 

Skraldemanden kan i perioder med frost have problemer med at stativernes hængsler fryser. Dette betyder at lågerne ikke kan åbnes, og du kan derfor ikke få tømt. Låseolie er en god ide til hængslerne.

Har du en todelte beholder til mad/rest kan du lægge en avis i bunden af madaffaldsrummet. Så fryser madposerne ikke så nemt fast.

Ved ekstremt snefald

Ved ekstremt snefald over længere tid, prioriteres indsamling af mad-, rest- og plastaffald over glas, papir, pap, metal samt storskrald.

Der vil blive opstillet nødcontainere til disse typer affald i de områder, hvor erfaring har vist at det er svært at komme til. Du vil kunne finde nødcontainerne på: 

  • Herstedøstergade (overfor nr. 40)
  • Trippendalscenteret
  • Herstedvesterstræde (overfor nr. 14)
  • Bomhusstræde (Indkørsel fra Vridsløsestræde)
  • Randager (Indkørsel fra Herstedvestervej)
  • Egelundsvej (P-plads overfor skolen) 

Desuden stilles nødcontainere til mad-, rest- og plastaffald op på Genbrugsstationen på Holsbjergvej 44.

Containerne vil blive placeret andetsteds, hvis det viser sig at være mere hensigtsmæssig. Ligeså vil der blive sat ekstra containere op hvis det bliver nødvendigt.

Driftsstatus

I perioder med ekstremt snefald, vil du kunne se en driftsinformation på https://selvbetjening.vestfor.dk eller på https://albertslund.dk/mitaffald. Her vil fremgå eventuelle forsinkelser, og hvordan afhentningen af affaldet prioriteres. Hvis dit affald ikke bliver afhentet, kan du også anmelde det her!